Disclaimer

 
Alle auteursrechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, audio, video, merkenrechten, logo's, software of informatie in enige vorm, komen toe aan ABD autoschade.


Informatie op deze internet site mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd of gedistribueerd, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van ABD autoschade. Links naar deze site zijn alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van ABD autoschade en ABD autoschade is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor deze links.

De website van ABD autoschade wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, doch de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of apparatuur kunnen beinvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden.

Deze website kan tevens links bevatten naar externe sites. ABD autoschade is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Door ABD autoschade per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Renault staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Wijzigingen in prijzen en uitvoeringen worden voorbehouden. Ofschoon de informatie op deze site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele onjuistheden van welke aard ook.

Aan de omschreven produkten en genoemde prijzen kunnen geen rechten worden ontleend. De genoemde prijzen zijn indicatief en exclusief montagekosten. 

 

 

 

Privacy Verklaring

 

In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. Onze verwerkingen zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

 

Verzamelde gegevens
Als u zich aanmeldt bij onze website wordt u gevraagd naam-, adres-, woonplaats- en e-mailgegevens, geboortedatum, geslacht en telefoonnummer te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij om:
te kunnen voldoen aan uw verzoeken;
onze diensten aan u te kunnen verlenen;
u te informeren over producten en diensten van ons en van door ons speciaal geselecteerde bedrijven.
Indien u geen informatie wilt ontvangen, kunt u dat schriftelijk kenbaar maken aan ABD autoschade.